ساعت کاری مجموعه نیکرای به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه8 الی 17
پنج شنبه8 الی 13
جمعهپشتیبانی با ایمیل